NAJNOWSZE GALERIE"; $zapytanie = "SELECT id_galeria, tytul, data, opis, katalog FROM galeria WHERE aktywny=1 ORDER BY data DESC LIMIT 3"; $query = sql($zapytanie); if (mysql_num_rows($query)) { echo "
"; while ($wynik = mysql_fetch_assoc($query)) { $glowne = $wynik['katalog']."glowne.jpg"; echo "
{$wynik['data']}

{$wynik['tytul']}

".nl2br(substr($wynik['opis'],0,1000))."

Zobacz więcej
"; } echo "
"; } } else { // sprawdzić, czy istnieje galeria, jak nie to przeładowanie strony if (is_numeric($_GET['galeria'])) { $zapytanie = "SELECT * FROM galeria WHERE id_galeria={$_GET['galeria']} AND aktywny=1"; $query = sql($zapytanie); if (mysql_num_rows($query)) { // WYBRANA GALERIA $wynik = mysql_fetch_assoc($query); // dane echo "

{$wynik['tytul']}

{$wynik['data']}

{$wynik['opis']}

"; // zdjęcia echo "
"; $katalog = $wynik['katalog']; $zdjecia = array(); if ($od = @opendir($katalog)) { while ($plik = readdir($od)) { if (is_file($katalog.$plik) and preg_match("/^[0-9]{10}_th.jpg$/", $plik, $reg)) { $zdjecia[] = $reg[0]; } } closedir($od); } natsort($zdjecia); $i = 1; if (count($zdjecia)) { foreach ((array)$zdjecia as $id_zdjecie) { echo "
"; $i++; if ($i==4) { echo "
"; $i = 1; } } } echo "
"; echo "
"; } else { // brak aktywnej galerii o podanym ID } } else { // niepoprawny adres url } } ?>

ARCHIWUM

"; while ($wynik = mysql_fetch_assoc($query)) { echo "
{$wynik['data']}
"; } echo "
"; } ?>